Hörselslinor IEC 60118-4

Det är lag på att lokaler ska vara tillgängliga!

 

Fungerande slinga eller annat motsvarande system, ska enligt Plan- och bygglagen, (BBR 94:3:126) finnas i alla samlingslokaler.

Dessutom ska alla lokaler dit allmänheten har tillträde vara tillgängliga för funktionshindrade, om hindren är lätt avhjälpta. Hörselskadade räknas till denna grupp (BFS 2003:19).

Lag från 1 dec. 2003.

_____________________________________

 

Hela Sverige tillgängligt 2010 och framåt.

 

Hela Sverige ska vara tillgängligt senast 2010, enligt

Nationella handlingsplanen för handikappolitiken, som

riksdagen antog år 2000. Det finns alltså inget att vänta på.

De flesta myndigheter, kommuner och landsting jobbar

nu för fullt med frågan.

Ingen vill bli ”sämst i klassen” år 2014.

 

______________________________________

 

Systemkrav enligt IEC60118-4

 

1. Fältstyrka; 400 mA/m sinusvåg vid 1kHz

 

2. Fältstyrkans variation; +/- 3dB över

hela lyssningsytan

 

3. Frekvensområde; 100Hz-5kHz +/-3 dB

ref. nivå vid 1kHz

 

4. Bakgrunsbrus; -32dB from target A-

weighted.

 

____________________________________

Ring eller maila oss.

 

Så bokar vi en tid för uppmätning av er lokal och eventuell rekomenderad förändring.

 

info@atljud-pianoservice.se

Fredrik 070-553 95 99

 

 

 

Östergötland och Smålands piano och ljud leverantör

Copyright 2015-2016 © All Rights Reserved info@atljud-pianoservice.se Telephone +46 383 60001 +46 732 039660

Klostergatan 5, 570 12 Landsbro tel 0383 60001, 073 2039660 info@atljud-pianoservice.se